Zachycujte vodu chytře

Pořízení plastové na domovní splašky je ideální pro obytné objekty, které nemají možnost napojení se na veřejnou kanalizaci. Plastová jímka je vlastně vodotěsná nádrž různé velikosti a tvaru.
Výhody plastové spočívají v jednoduchosti montáže, neomezenou životností, možností propojení více nádrží, spolehlivosti v těsnosti a bez nutnosti údržby. Jímky musí být bezodtokové, nesmí unikat žádné splašky, nevýhoda spočívá pouze v tom, že si musíte zajistit odvoz splašků fekálním vozem do nejbližší čistírny odpadních vod.
Plastové Jímky naleznou využití především ke skladování odpadních a splaškových vod. Vyráběné a námi dodané plastové jímky jsou technologicky vysoce kvalitní, vodotěsné, mechanicky odolné, nekorodují a mají dlouhou životnost, na to všechno dostanete osvědčení.