Pro pracovní či studijní účely…

Nebo třeba jen pro Vaši zábavu a poučení… ve všech těchto případech může člověku velmi dobře posloužit zahraniční literatura, odborné články či jiné zdroje informací, které jsou dnes již povětšinou uváděny zejména v anglickém jazyce. Zoufáte si právě proto, že moc dobře víte, jakou studnicí vědomostí mohou tyto prameny být, ale pouze pro ty, kteří jsou schopni jim porozumět, a Vy mezi tyto vyvolené nepatříte?

Hlavně s citem a potřebnou profesionalitou

Překlady Poděbrady Vám v podobných situacích velmi rádi dopomohou k získání textu v podobě, které porozumíte, aniž byste předtím museli trávit dlouhé hodiny studiem cizího jazyka. Rádi pro Vás převedeme vytipované texty do češtiny a usnadníme Vám tak studium, nebo například nejrůznější zahraniční žádosti.